Info

Algemene Info aangaande onze duikschool

Onze duikschool bestaat op organisatorisch vlak uit verschillende eenheden. Doch is het onze bedoeling deze eenheden op zoveel mogelijk vlakken te laten samenvloeien tot 1 geheel.

Sinds 1993 is onze vereniging een vzw (Vereniging Zonder Winstoogmerken). Dit heeft weinig of geen impact op het dagelijkse clubleven. Toch zijn er een aantal regels die wij in acht moeten nemen.

 

Onze clubstructuur kent onder andere de volgende onderdelen:

 

  • De Algemene Vergadering
  • De Raad Van Bestuur
  • Het duikonderricht
  • Werkende leden
  • Toegetreden leden

 

 

De Raad van Bestuur

 

houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van onze vereniging. Zij bestaat uit 5 leden die voor een bepaalde termijn verkozen zijn door de Algemene Vergadering. Op de Algemene Vergadering van 30 januari 2015 werden de volgende bestuurders verkozen of bevestigd in hun mandaat.

 

Peter Vaes

Voorzitter

 

Fred Van Praet

Penningmeester

 

Willy Adriaensen

Materiaalmeester

 

Ludwig Verhasselt

Duikschoolleider

 

Benjamin Vanderhoeven

Secretaris

 

Kevin Korte

Medebestuurder

 

 

Onze Instructeurs

 

zorgen voor een degelijk opleiding zowel op theoretisch als op praktisch vlak. De in onze duikschool behaalde NELOS/CMAS brevetten worden over de hele wereld erkend.

 

Ludwig Verhasselt

2* Instructeur

Duikschoolleider

Peter Vaes

2* Instructeur

Bob Deman

2* Instructeur

Rik Elskens

1* Instructeur